nl
nl

Tag

BIG Nieuws
Net als bij alle vormen van data-inwinning, is ook bij metingen van ondergrondse as-built situaties van kabels en leidingen het bewustzijn gegroeid dat de resolutie...
In 2019 stelden het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat VIVET op,...
We zijn al een tijdlang meer aangewezen op onze herinneringen dan normaal. We maakten het afgelopen jaar simpelweg minder mee.
Een recente pilot in Noord-Holland dient als aanzet voor een nieuw op te zetten database. Daarin staan gegevens van bedrijven op bedrijventerreinen.
Tien jaar geleden startte Ruimteschepper een initiatief dat bedoeld was om zelfstandige geo-professionals aan opdrachten te helpen die normaliter lastig of niet bereikbaar zijn. Anno...
Het gemak groeit waarmee de bouwsector spreekt over de integratie van ontwerpgegevens en locatie-informatie. Intussen blijven grote groepen belanghebbenden achter met veel vragen. Sinds kort...
Zelf zouden zij zich nooit zo noemen, maar zet ze samen aan één tafel, dan vormen de experts van Lutrea, HCI Infra, Asset Wise en...
De Peelrandbreuk is bepalend voor het gebruik en het beeld van het lokale landschap. Dit gebied wordt ontwikkeld tot ‘Unesco Geopark Peelhorst en Maasvallei’. Hiermee...
Bij de politie wordt geo-informatie ingezet in verschillende toepassingen: real-time intelligence centers, bij hotspot- of bereikbaarheidsanalyses, noodhulp, profiling, maar ook bij communicatie en werkverdeling.
De afgelopen maanden realiseerden het Kadaster, RIONED, Geodan, Nieuwland, IHW, de waterschappen en team Datastromen van Het Waterschapshuis een betere leesbaarheid van gepubliceerde data. Het...
1 2

Volg Mij


Nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mailadres in om u te abonneren op mijn nieuwsbrief

Evenementen

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

My New Stories

Hogeresolutiemetingen onder de grond
Factsheet Samenwerking Markt & Overheid in de RES.
De toekomst van de herinnering
Ja, Aan de Oostkust
Bedrijven op bedrijventerreinen
GeoBIM Experts
GeoBIM-Boegbeelden